Fred&Wilma - Albanië

Click here to edit subtitle

Wanneer u geld wilt overmaken aan een van onze projecten kan dat op verschillende manieren, zoals hierna wordt uitgelegd. 

Geld over maken in Nederland kan via onze thuisgemeente, en is aftrekbaar voor de belasting. Op deze wijze zijn er geen transactie- of omreken kosten aan verbonden.


Overmaken via onze kerkelijke gemeente: 
Tav                 : VEG Elburg Zendingscommissie
Bank nr            : NL56.RABO.038.477.8453

Ovv                 : de naam van het project of gewoon Albanië

Gevangenenzorg Albanie 

'Stichting Gevangenenzorg Albanie' is opgericht om vanuit Nederland ondersteuning te kunnen organiseren voor het werk in Albanie met gevangenen, hun families en slachtoffers van vrouwenhandel.
Ook hiervoor is een bankrekening beschikbaar, en hier zijn geen extra transactie - of omrekenkosten aan verbonden. Sinds januari 2014 ook met ANBI keurmerk, dus giften aan de organisatie zijn nu ook aftrekbaar van de belasting.
Kamer van Koophandel registratie nr: 53 44 18 50
Donaties via de stichting:
Tav                 : stichting gevangenenzorg Albanie
Rek.nr.           : 77.64.54.587

IBAN              : NL05 TRIO 0776 4545 87
Ovv                : de naam van het project of gewoon Albanië

Een nieuwe mogelijkheid om aan het gevangenenwerk te doneren is via onderstaande link:

 www.geef.nl/donatiemodule?gd=5095

Eigen rekening Fred en Wilma 

Wij hebben ook gewoon een Nederlandse rekening, daar zit geen tussenkomst bij.
Gegevens Begunstigde

IBAN              : NL42RABO0314707166
Tnv                : W.C.F. Westerink en/of W.Verburg
Adres             : Nunspeterweg 22-A

Plaats            : 8071PA Nunspeet

Geld overmaken direct aan de gevangenenzorg organisatie SHKBSH in Albanie is mogelijk door de volgende link te volgen:
sites.google.com/site/shkbshinenglish/donate-now